Qui som?

La Societat CatalanoBalear de Cures Pal·liatives va ser fundada a Barcelona el juny de 1993 i té com objectius:

  • Agrupar tots els especialistes llicenciats en Medicina i Cirurgia que tinguin interès o vinculació en les Cures Pal·liatives, els llicenciats universitaris en altres àrees de les ciències de la salut que ho sol·licitin i que siguin admesos.
  • Promoure el coneixement i difusió de les Cures Pal·liatives a nivell científic, clínic i social i contribuir al millorament científic dels membres de la Societat.
  • Promoure l’aplicació dels coneixements existents sobre les Cures Pal·liatives, formant a aquelles persones que a qualsevol dels nivells intervenen en l’atenció de malalts terminals i en promouen la recerca.
  • Tractar els problemes ètics associats a les Cures Pal·liatives.
  • Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria de Cures Pal·liatives.
  • Establir els mitjans per a l’ampliació d’estudis de sobre Cures Pal·liatives. Promoure o patrocinar actes, publicacions, etc. sobre Cures Pal·liatives
  • Col·laborar amb les universitats en el desenvolupament científic i tècnic de les Cures Pal·liatives.
  • Fomentar la col·laboració amb altres Societats estatals i internacionals.
  • Promoure el desenvolupament de recursos per una adequada assistència.
  • Reconèixer i promoure els drets dels malalts i les seves famílies.