Detall de l'activitat

2a Jornada del Grup de Cures Pal·liatives Renals de Catalunya.
Aprenem per millorar en les cures pal·liatives renals.
Societat Catalana de Nefrologia, Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives
Dimarts. 28 de novembre de 2023
Activitat acreditada per Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 0.60 crèdits

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 28 de novembre de 2023 | 08:30 - 14:30
08:30 - 09:00
Entrega de documentació > Can Caralleu - Sala 3
09:00 - 10:00
Taula 1: Planificació de decisions anticipades. > Can Caralleu - Sala 3
Moderador:
Teresa Gabarró. Infermera de l’ICNU. Membre del comitè d’ètica Assistencial.
Estat del DVA. Hospital Clínic de Barcelona.
Ponent:
Ferran Massanés. Metge Internista. Comitè d'Ètica Assistencial Hospital Clínic Barcelona.
Moment ideal per iniciar PDA amb el pacient renal.
Ponents:
Cristina Lasmarías Martínez. Infermera responsable de la recerca de cures infermeres de l'ICO Hospitalet.
Alberto Alonso. Coordinador Unitat Pal·liatius, President Comité Ètica Assistencial. Hospital Universitario de La Paz.
10:00 - 10:30
DESCANS > Can Caralleu - Sala 3
10:30 - 12:00
Taula 2. Atenció de les necessitats psicoemocionals i espirituals del pacient renal pal·liatiu. > Can Caralleu - Sala 3
Malestar emocional laic dels pacients
Moderadora:
Montse Monereo. Treballadora Social de l’ICNU Hospital Clinic de Barcelona.
Ponents:
Pacients exposició de necessitats/experiència
Jenny Rodríguez Urbina. Infermera unitat hemodiàlisi CST Hospital Terrassa.
Sara Pons Pallares. Fundació Hospital de Mollet. Responsable del Servei de Salut Espiritual.
Anna Jorba. Equip de Psicologia del Programa PCC de DIAVERUM Catalunya.
Rubén Ponce. Equip de Psicologia del Programa PCC de DIAVERUM Catalunya.
12:30 - 14:00
Taula 3: Coordinació entre els diferents nivells assistencials per atenció al final de la vida en pacient amb MRCA. > Can Caralleu - Sala 3
o Presentació document de trajectòries
o Experiències rutes assistencials. Experiències dels professionals: diferents nivells assistencials, diferents experiències.
Moderadora:
Cristina Boté i Fernández. Infermera Familiar i Comunitària CAP Sant Andreu, Barcelona ciutat. Co-coordinadora Ruta Assistencial MRC en AIS Nord de Barcelona.
Ponents:
Jordi Calls Ginesta. Cap unitat nefrologia. Fundació Hospital de Mollet.
Marisol Fernández Chamarro. Infermera Referent consulta ERCA. Servicio Nefrologia. Parc de Salut Mar.
14:00 - 14:30
CLAUSURA > Can Caralleu - Sala 3
Ponents:
Maria Constanza Glucksmann Piza. Nefrologa, Hospital de Palamós.
Marta Quintela. Infermera. Hospital Clínic. Presidenta ACIN.
Sol Otero. Nefrologa. ICO Hospitalet.
Recordant a Juan Pablo Leiva, president de la SECPAL.
Ponent:
Jordi Trelis. President de la SCBCP.