Grup Científic

 

La Secció Científica es crea per indicació de la Junta Directiva per donar suport a la promoció de l’activitat científica de la Societat. Funciona com a òrgan assessor de la Junta a requeriment d’aquesta en els àmbits que li són propis.

Joaquim Julià metge 
Veronica Romani metge
Josep Porta metge
Roser Cuadros metge
Eva Barallat infermer/a
Dulce Rodríguez infermer/a
Montserrat Edo Gual infermera
Quim Limonero psicòleg
Marta Argilés psicòloga
Antonia Expósito infermera
Cristina Farriols metge
Dolors Mateo psicòloga
Judith Serna metge
Jenifer Malumbres  infermera
Isabel Tejero metge resident
Jaume Canal  

 

La Secció Científica realitza reunions mensuals obertes als membres de la secció que serveixen per fer seguiment dels projectes iniciats.

Els projectes iniciats són:

 • - Revisions d’articles de la literatura:

       o Aportació trimestral de la revisió en forma de fitxa de 3 articles rellevants de la literatura a càrrec d’experts en atenció pal·liativa.
 • - Cicle de xerrades “Trencant tabús”:

       o Activitat oberta a la ciutadania que consisteix en debatre amb experts en atenció pal·liativa sobre aspectes propis de l’àrea de coneixement amb l’objectiu de millorar la visualització de les Cures Pal·liatives a la societat civil.
 • - Avaluació dels projectes presentats a la beca de la Societat:

       o La Secció Científica avalua de forma independent els projectes presentats a la beca de la SCBCP i proposa a la Junta Directiva el projecte que ha de rebre el finançament.
 • - Canalització de projectes de recerca:

       o Establiment de mecanismes de contacte entre professionals interessats en la recerca i investigadors principals per generar sinèrgies que permetin augmentar les possibilitats d’èxit dels projectes de recerca en atenció pal·liativa a Catalunya.
 • - Sessions de metodologia de la recerca:

       o S’inclouen en el programa de sessions de la Societat, sessions periòdiques centrades en metodologia de la recerca.
 • - Promoció del benchmarking entre equips de Cures Pal·liatives:

       o Conèixer estratègies d’èxit utilitzades pels equips de suport hospitalari de Cures Pal·liatives perquè puguin ser aplicades en altres equips.
 • - Jornada Up-date de recerca en Cures Pal·liatives:

       o Organització d’una jornada anual de posada al dia de la situació de recerca en Cures Pal·liatives a Catalunya i resum dels principals congressos.

Els objectius de la Secció Científica són:

 • - Contribuir a la generació de coneixement en atenció pal·liativa.
 • - Contribuir a la difusió del coneixement en atenció pal·liativa.

 

Definición y recomendaciones para la planificación de decisiones anticipadas: un consenso internacional apoyado por la European Association for Pallaitive Care (EAPC)
Publicat: desembre 2019

Documents relacionats:
PDF - Català

Prognostic Accuracy of Patients, Caregivers, and Oncologists in Advanced Cancer
Publicat: desembre 2019

Documents relacionats:
PDF - Català

Development of a tool to identify and assess psychosocial and spiritual needs in end-of-life patients: The ENP-E scale
Publicat: desembre 2019

Documents relacionats:
PDF - Català

The Association between Patient Characteristics and Opioid Treatment Response in Neuropathic and Nociceptive Pain due to Cancer
Publicat: 14/05/2019

Documents relacionats:
PDF - Català

A Scoping Review to Map Empirical Evidence Regarding Key Domains and Questions in the Clinical Pathway of Delirium in Palliative Care.
Publicat: 14/05/2019

Documents relacionats:
PDF - Català

Integrated outpatient palliative care for patients with advanced cancer: A systematic review and meta-analysis
Publicat: 14/05/2019

Documents relacionats:
PDF - Català

Breakthrough Cancer Pain in Patients with Abdominal Visceral Cancer Pain
Publicat: maig 2019

Documents relacionats:
PDF - Català

Pancreas Cancer-Associated Weight Loss
Publicat: maig 2019

Documents relacionats:
PDF - Català

Perspectives of bereaved relatives of patients with haematological malignancies concerning preferred place of care and death: A qualitative study
Publicat: maig 2019

Documents relacionats:
PDF - Català